Zrozumieć robotyzację – dlaczego niektóre zawody mogą znikność

W debatach akademickich raz za razem słychać argumenty potwierdzające pewnego rodzaju troski o przyszłość profesji w większości krajów. O ile dziś to może nie być jeszcze kłopotem, o tyle za kilkanaście lat zalgorytmizowane roboty mogłyby stanowić w dużym stopniu bardziej wartościowych pracowników niż kadra pracownicza. Jak wobec tego kreuje się przyszłość dla pracujących osób?

Aktualnie mówi się, że w niedalekiej przyszłości zaniknie nawet kilkaset zawodów. Praca wykonywana przez osoby zatrudnione będzie zastąpiona wydajnością maszyn. Wydaje się, że największe zagrożenie obejmuje oczywiście te profesje, które nie wymagają wysokich umiejętności. Menedżerowie zarządzający przedsiębiorstwami, które opierają się na pracy fizycznej swoich pracowników, powoli wprowadzają do całościowego funkcjonowania maszyny. Należy podkreślić, z jakiego powodu to podejście jest tak wartościowe dla przedsiębiorstw.

Mogłoby się wydawać, że używanie maszyn w pracy jest nadzwyczaj kosztowne. Jest to słuszny pogląd, aczkolwiek warto wziąć pod uwagę fakt, iż zainwestowanie w to zdoła niesłychanie szybko się zwrócić, dlatego że produktywności maszyny nie da się porównać z wydajnością człowieka. Maszyna nie musi mieć urlopu, również nie przechodzi chorób, pracuje z taką samą wydajnością przez cały czas. To właśnie z tych przyczyn praca robotów może być niebezpieczeńśtwem dla osób pracujących na niewysokichmało wymagających stanowiskach w takim sensie, że ci nie mogliby znaleźć pracy.

Ostatnio dyskutowało się głośno o sugestii wprowadzenia specjalnego podatku od pracy robotów, ponieważ mogłoby to pewnym sposobem zwolnić ekspansję robotów. Ma to swych sympatyków a także oponentów, jednakże prezentuje jedną kluczową kwestię - maszyny są wykorzystywane coraz częściej przy pracy różnego rodzaju oraz przez menedżerów zajmujących się np. przemysłem.

Trzeba położyć nacisk na to, że ludzie nie zostaną podmienieni całkiem przez roboty. Nieustannie będzie musiała znaleźć się doświadczona osoba do obsługiwania ich oraz nadzorowania, a więc tak nie jest, że przepadną zawody w ogóle. Mówi się także, iż w nieoddalonej przyszłości ludziom wystarczy w zupełności czterogodzinny dzień pracy, jako że większość działań będzie wykonywana z wykorzystaniem innowacyjnych technicznie robotów.

No Comments Yet.

Leave a comment